אלי אסקוזידו תזמורת נחל שורק

אלי אסקוזידו תזמורת נחל שורק

אלי אסקוזידו תזמורת נחל שורק

השבת שבת בשלח – שבת שירה. בפרשת השבוע אנו קוראים "אז ישיר משה ובני ישראל".ונשאלת השאלה אם כולם שרו מדוע נאמרה השירה בלשון יחיד?
ואפשר להסביר שכאשר כוונת הלב היא אחת הרי שילוב הכוחות נהפך לכוח אחד יחיד וחזק. כשכולם משוררים יחד בהרמוניה החיבור מגיע לעוצמה גדולה.

הרמוניה ("חיבור" ביוונית) היא צירוף מספר מלודיות לכדי קבוצה אחת – משימה מאתגרת, אך חשובה במיוחד. החודש אנחנו מציינים את חודש יוצא מן הכלל – שבו אנחנו מכילים,מקבלים ורואים את כל הקולות שיש ביננו ומאחדים אותם ליצירה הרמונית אחת.
יהי רצון שנדע תמיד לראות את כל הקולות המרכיבים את תזמורת המיוחדת שלנו בנחל שורק וליצור הרמוניה מתמשכת. אלי אסקוזידו תזמורת נחל שורק

אלי אסקוזידו תזמורת נחל שורק