אלי אסקוזידו במאבק למען הרכבת

אלי אסקוזידו, ראש המועצה האזורית, שנבחר לאחרונה לקדנציה ה-5, נמצא כעת בעיצומו של מאבק להשלמת הבנייה של תחנת הרכבת כפר הרי"ף – כפר מנחם הנמצאת בסמוך למועצה האזורית נחל שורק.

בנייתם של רציפי התחנה הושלמה כבר לפני שנתיים וכך גם התשתיות והמעבר התת קרקעי באזור התחנה, אך העבודות הופסקו בפתאומיות ותחנה טרם הופעלה.

אלי אסקוזידו
אלי אסקוזידו נלחם למען תחנת הרכבת בכפר מנחם

אלי אסקוזידו במאבק להשלמת תחנת הרכבת כפר הריף – כפר מנחם

אלי אסקוזידו נאבק ונוקט בכל האמצעים בכדי לגרום לחידוש העבודות, להפעיל את התחנה ולהגביר את נגישותה של התחבורה הציבורית לאזור המועצה האזורית נחל שורק וסביבתה.

כ-80,000 תושבי האזור עתידים להשתמש בתחנת רכבת החדשה, על כן הפעלתה תקל עליהם במידה משמעותית. יתר על כן, נכון לשנת 2014 התקציב לפיתוח תחבורה עומד על 13.4 מיליארד ₪, בעוד שמתוכו לצורך השלמת התחנה דרושים רק עשרים מיליון ₪.

בנוסף להעלאת הנושא לידיעת הציבור באמצעות התקשורת (רדיו וטלוויזיה), מנהיג אלי, מאבק להחתמת עצומות באינטרנט, ולצד זאת מגביר את המודעות לנושא על ידי הפצת פליירים והדבקת סטיקרים. כל אלו נעשים במטרה להציף את הנושא על סדר היום של משרד התחבורה ולהוליך להשלמת הבנייה של תחנת הרכבת, אסקוזידו מאמין שהרכבת תגיע.

הגברת הנגישות של תושבי האזור לתחבורה ציבורית, הינה אחד הנושאים העומדים בראש סדר העדפותיו של אסקוזידו, כפי שכבר נראה בעבר, אלי אסקוזידו נלחם למען תושבי המועצה, לאחרונה בזכות מאמציו של ראש המועצה, קו אוטובוס נוסף החל לבצע עצירה באזור המועצה לרווחתם של תושבי הסביבה.