הליך מדורג

הליך מדורג הוא הליך, שבו אחד מבני זוג שאינו אזרח ישראל עובר בדרך לקבלת אזרחות בישראל. זה הליך שכולל שלבנים אחדים, אשר במהלכם נבחנת מידת התאמתו של המועמד להימנות עם אזרחי ישראל, כאשר השלב הסופי הוא הסדרת מעמדו כאזרח לכל דבר ועניין.

ההליך נמשך חמש שנים לזוג נשוי ושבע שנים לזוג ידועים בציבור, שלבי התהליך הם:

הליך מדורג - בעלי מקצוע מומלצים

  • הגשת בקשה למשרד הפנים. הטיפול בבקשה נמשך כחוש וחצי, הנדרשים לפקידי המשרד לבדוק את טיב הקשר וכנותו.
  • עם אישור הבקשה מנפיק המשרד אשרת שהייה ( מסוג ב/1 ) לתקופה מוגבלת. מתוקף אשרה זו הוא זכאי לשהות ולעבוד אבל היא אינה מקנה לו זכויות ביטוחי בריאות וזכויות של המוסד לביטוח לאומי. בדיקת כנות הקשר נמשכת גם בתקופה זו, כאשר במרכזה- הצורך לוודא האם מרכז חייו של הזוג בכלל ושל המועמד לקבלת אזרחות בפרט היא בישראל. במקביל נבדקת גם הסוגייה, האם יש מניעה ביטחונית או פלילית לקבלת אזרחות. משלך תהליך הבדיקה בשלב השני עשוי לארוך בין חצי שנה לעשרה חודשים. אם בני הזוג אינם נשואים זה לזה והם בבחינת ידועים בציבור, מונפקת להם אשרת שהייה למשך שלוש שנים, ומוארכת מדי שנה עוד בשנה. אם בן הזוג אינו תושב ישראל אלא חי בה במעמד של תושב קבע, האשרה מוארכת לארבע שנים.
  • תושב ארעי (מסוג א/5 ) הוא המעמד שמוענק לאחר תקופת המבחן הראשונה, בהינתן אישורו של משרד הפנים להמשיך בהליך המדורג לקבלת אזרחות. מעמד זה מקנה זכות לקבלת זכויות סוציאליות הכוללות, בין השאר, גם קצבת נכות, קצבת זקנה, הבטחת הכנסה ועוד. מעמד זה ניתן למשך שנה ומוארך מדי שנה. בסיומן של ארבע השנים זוכה המועמד לאזרחות או למעמד של תושב קבע.
  • השלב האחרון הוא, כאמור, קבלת אזרחות או מעמד של תושב קבע. כאשר מתברר כי בני הזוג קיימו את כל ההנחיות והוכיחו מכל הבחינות את טיב הקשר שלהם וכנותו רשות האוכלוסין מעניקה למי מהם  אזרחות בישראל כשמדובר בזוג נשוי ומעמד של תושבות קבע כאשר מדובר בזוג ידוע בציבור.

לסיכום

על מנת לצלוח את כל השלבים מומלץ ביותר להתקשר עם עורך דין הגירה או עורך דין מנהלי המכיר היטב את כל הנהלים ויוכל להכין אתכם לקראת תשאולים שונים, יסייע לכם בניסוח המסמכים הנדרשים. היכרותו עם הפסיקה העדכנית תסייע לכם להתמודד עם דרישות משרד הפנים, לרבות ייעוץ לגבי אורח החיים המשותפים שיהיה בו כדי להניח את דעת פקידיו של משרד הפנים ולהוכיח להם כי הקשר כן ורציני.