איך מגינים על סטטוס של ידוע בציבור

ידוע בציבור דע את זכויותך

ידוע בציבור הינו אדם המקיים מסגרת משפחתית מלאה עם בת או בן זוג אך מעולם לא נישאו, ארץ ישראל מחילה את כל זכויותיה וחובותיה על זוגות שהינם מוגדרים כידועים בציבור כמעט כמו על זוגות נשואים, כיום אין שיווין מוחלט בין זוגות נשואים וידועים בציבור לאור הסוגיות שונות, סוגייה לדוגמא שבה אין מצב שיוויוני בין זוגות נשואים לידועים בציבור, מצב של מכירת נכס כשצד אחד נפטר ומחליט הצד השני למכור את הנכס יחולו חוקים שונים בין בני זוג נשואים אשר יהיו פטורים מלשלם מס רכישה מול בני זוג ידועים בציבור אשר יהיו מחוייבים לשלם מס רכישה של שליש.

ידוע בציבור דע את זכויותך

סטטוס של ידוע בציבור במדינת ישראל מגיע ממספר סיבות, ישנם מקרים בהם בני הזוג אינם יכולים להינשא מסיבות שונות כגון: דתות שונים, חוסר דת, כהנים, גרושים שלא מעוניינים לעבור את התהליך שוב ועוד סיבות רבות, לכן זוגות רבים מעדיפים להישאר בסטטוס ידועים בציבור לא להתחתן.

במהלך ההיסטוריה של המדינה מפלגות דתיות רבות התנגדו להכרה של ידועים בציבור וטענו כי הדבר יכול לפגוע במעמד האישה, אנשי הרבנות טענו במהלך השנים כי מעמד של ידוע בציבור מקנה לבעל להיפרד מאשתו מבלי להעניק לה גט, להמשיך הלאה ובכך להעניק זכויות חדשות לאישה אחרת וכל זאת מבלי לשאת אותה, הרבנים טוענים שמצב כזה מביא לפוליגמיה והחוק אוסר על כך.