עילות לסגירת תיק פלילי

עילות סגירת תיק פליליכל אדם שנפתח נגדו תיק פלילי עלול להילחץ. אם הלחץ מוביל לאיבוד עשתונות ולתחושת אובדן שליטה וחוסר אונים, זה רע. כדי למנוע היקלעות למצב כזה, או המשך השהייה בו, חשוב ביותר לפנות לאלתר אל עורך דין פלילי. עורך דין כזה יכול להביא לסגירת תיק פלילי בהינתן עילות מוצדקות ומספיקות לכך.

סגירת תיק פלילי בשל אחד משלושה

תיק פלילי נגד אדם עשוי להיסגר בהינתן אחד משלושה: חוסר אשמה, ראיות לא מספיקות להעמדה לדין, העדר עניין לציבור. התוצאה הטובה ביותר היא, כמובן, סגירת תיק מחוסר אשמה. חשיבותה בכך שסגירת התיק גורמת למחיקתו מרישומי המשטרה, כך שלנאשם אין רישום פלילי. עברו נקי. עתידו פתוח. תיק יכול להיסגר מחוסר ראיות מספיקות לאחר שבדיקת הראיות הקבילות, לרבות סוגיית מהימנותן, לא מתגבשת לכלל עבירה המיוחסת לחשוד. בדיקה הכוללת את הערכת מה שמכונה "משקלן הלכאורי" עשויה להביא את בית המשפט את הסיכוי הסביר להרשעה. בהעדר סיכוי כזה עשוי בית המשפט להורות על סגירת התיק. כאשר תובע מגיע למסקנה כי אין בתיק די ראיות להעמדה לדין הוא נדרש להכריע מה היא עילת סגירתו. אם הראיות מותירות על כנו ספק לגבי חפות החשוד הוא עשוי להיסגר מחוסר ראיות מספיקות, אם ברור כי התיק לא מותיר שום ספק כי מדובר באדם חף מפשע, התיק ייסגר בעילה של העדר אשמה.

מה פירוש העדר עניין לציבור?

יש היבטים שונים לסוגיית העניין לציבור. נקודת המוצא העקרונית לאי העמדת אדם לדין בשל העדר עניין לציבור, מבוססת על התוויית אמת המידה לבחינתה שאותה התווה השופט אהרון ברק, לשעבר נשיא בית המשפט הגבוה לצדק, לפיה רק במקרה שהעדר עניין ציבורי גובר על העמדה לדין- מתקיים עניין ציבורי באי העמדתו. שיקולים נוספים להיבט זה הם:

  1. לחומרת המעשה יש קשר להעמדה לדין ולעניין שהוא מעורר.
  2. הנסיבות האישיות של החשוד- גילו, מצבוע הבריאותי, עברו הפלילי, ניסיונות שיקומו, השלכות ההליכים הפליליים עליו ועוד.
  3. הנסיבות האישיות של קרבן העבירה – חומרת הנזק שנגרם לקרבן מהווה שיקול מרכזי: ככל שהנזק חמור ובלתי הפיך, כך, בהתאמה, גובר העניין הציבורי בהעמדתו החשוד בביצוע המעשה הפלילי לדין.
  4. שיקולי התביעה ובית המשפט: ככל שהמעשה חמור, הפגיעה קשה ואין דבר חריג בנסיבות האישיות של מבצע העבירה אין בטענות של חוסר זמן או חוסר כוח אדם מספיק להביא לסגירת התיק.

אם אתם רוצים לערער על אי סגירת תיק או על העילה לסגירתו – סביר להניח כי תתקשו לעשות זאת ללא סיועו של עורך דין פלילי. שכירת שירותיו יכולה להיות ההבדל בין הרשעה לסגירת תיק ולזיכוי.